หมีโคอาล่า หมีที่ได้รับการตอบกลับที่ดีจากนักท่องเที่ยว

หมีโคอาล่า เป็นสัตว์ที่มีการเลี้ยงลูกด้วยนม จะมีกระเป้าหน้าท้อง ซึ่งเพศเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้อง เหมาะกับใส่ลูกอ่อนเป็นที่อยู่อาศัย  จากการที่หมีโคอาล่ามีลักษณะรูปร่าง หน้าตาคล้ายกับสัตว์ชนิดตระกูลหมี ทำให้ผู้คนส่วนมากนิยมว่า หมีโคอาล่า หรือเรียกว่าหมีต้นไม้ บางคนคงจะมีความชื่นชอบหมีโคอาล่า เพราะว่ามีลักษณะที่ไม่ดุ สามารถรับชมกันได้

 

เพราะว่าประวัติขงอ หมีโคอาล่า ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในซิตนีย์กาเซ็ตต์ ซึ่งเป็นนักธรรมชาติของชาวฝรั่งเศส ที่ได้มีการศึกษา จึงได้มีกลายตั้งชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า Phascolarctos จะมาจากภาษากรีก โดยที่จะมีพยางค์เพียงแค่สองคำ คือ กระเป๋าหน้าท้องที่มีรูปร่างเหมือนจิ้งโจท ซึ่ง จะอยู่บริเวณทางเหนือ ตัวผู้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 14.3 ปอนต์ หรือที่เรียกว่า 6.5 กก. แต่น้ำหนักของเพศเมียจะอยู่ที่11.2 ปอนด์ หรือเรียกว่า 5.1 กก. โดยปกติโคอาล่า จะมีน้ำหนักตัวแรกเกิดอยู่ที่ 0.5 กิโลกรัมเพียงแค่นั้น ดังนั้น ผู้ที่พบเห็นต่างก็ชื่นชอบพร้อมกับประทับใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าในเมืองไทยมักจะไม่ค่อยมีให้เห็นกันมากนัก เพราะว่าเป็นหมีที่อยู่ต่างประเทศ จึงทำให้คนไทยอยากจะเดินทางไปเมืองนอก เพื่อเป็นการรับชมหมีโคอาล่า ที่มีความงดงาม และเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ให้การตอบกลับที่ดีเช่นเดียวกัน

 

ดังนั้นหมีโคอาล่า จึงตกเป็นสัตว์ ที่มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงอยากให้มีการรักษากันไว้ โดยการเพาะพันธ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อที่จะให้มีหมีโคอาล่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ๆ นั่นเอง