ท่าอากาศยานยอดนิยม ที่มีผู้เดินทางมีการต่อเครื่องด้วยตัวเองมากที่่สุด

สนามบินยอดนิยม ที่มีนักท่องเที่ยวแต่ละคนใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสกายสแนเนอร์ เป็นผู้นำทางด้านเสริรชเอ็นจิ้น หรือว่าด้านการบริการแสวงหาตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก หรือว่ารถให้เช่าออนไลน์ ได้มีเผยว่า สนามบินดับลิน ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสนามบินที่มีนักเดินทางให้ความสนใจนิยมใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยผู้โดยสารที่ได้ทำการเลือกเครื่องได้ด้วยตนเองนั้น  จะหมายถึงผู้โดยสารที่ได้มีการวางแผนเส้นทางภายในการบินด้วยตัวเอง ด้วยตั๋วเครื่องบิน แบบ 2 ใบ เพื่อที่จะความประหยัดในค่าใช้จ่าย หรืออาจจะแวะลงไปที่สนามบิน เพื่อเป็นการท่องเที่ยว

 
สนามบิน
ถือได้ว่า สนามบินยอดนิยม ในตอนนี้ ถือว่าเป็นนักเดินทางชาวไทยพร้อมกับชาวต่างชาติ ต่างก็ใช้บริการการกันเป็นปริมาณมาก แต่เพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับดอนเมืองมีการติด 2 ใน 5 อันดับที่สนามบินภายในภูมิภาคของเอเชียที่ได้มีผู้โดยสารมีการเลือกเครื่องบินได้ด้วยตนเองมากที่สุด โดยที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในอันดับที่ 2 พร้อมกับสนามบินของดอนเมืองอยู่ในอันดับที่ 4 ที่มีผู้เดินทางใช้บริการ ถือว่าเป็นเป็นสนามบินที่ให้บริการแก่ผู้เดินทางได้ดีเหมือนกัน  ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยพร้อมกับชาวต่างชาติ อาจจะมาเลือกใช้บริการกันอย่างมากมาย โดยที่จะมีการบริการที่ดีต่อนักเดินทางทุกคน ทำให้เกิดความประทับใจ ในการเลือกใช้บริการ ดังนั้นสนามบินที่ได้รับความนิยมชมชอบมากที่สุดภายในการต่อเครื่องบินด้วยตัวเอง คือ ยุโรป อเมริกา เอเชีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญอย่างมาก
 
ดังนั้นสนามบินยอดนิยม จึงกลับเป็นจุดเด่นอย่างมาก เป็นเหตุให้มีผู้เลือกใช้บริการกันอย่างง่าย ๆ สนามบินยอดนิยม และมีผู้คนสนใจกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน