ตำนานความเลื่อมใสเกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเค้าแมว

ด้วยรูปร่างของนกฮูกหรือว่า นกเค้าแมว จะมีลักษณะเป็นนกที่มีเอกลักษณ์ ด้วยแววตาที่เคร่งขรึม คล้าย ๆ กับต้องมนต์ที่ดุร้าย กลับเป็นเหตุให้นกฮูกหรือว่านกเค้าแมว เป็นสัตว์ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล พร้อมกับด้วยความเชื่อนี้เอง จึงส่งผลทำให้มนุษย์รู้สึกหวาดกลัว นกเค้าแมว เมื่อได้พบเจอกับนกฮูกหรือว่านกเค้าแมว มาเกาะอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเอง

 
นกเค้าแมว
เพราะว่าความเชื่อเกี่ยวกับ นกเค้าแมว หรือว่านกฮูกนั้น มีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวจะมาพร้อมทั้งความโชคร้าย โดยเฉพาะบางเชื้อชาติ กลับคิดว่านกเค้าแมวเป็นนกปีศาจเช่นเดียวกันกับแร้ง ดังนั้น นกชนิดนี้จะนำมาซึ่งความโชคร้ายและความตายเป็นหลัก โดยเฉพาะความเชื่อของคนไทยนั้น นกเค้าแมวหรือว่านกแสก  หากบินข้ามหลังคาบ้านใครเป็นหลัก หรือไม่ก็ไปเกาะอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านหลังไหน บ้านนั้นจะต้องมีผู้เสียชีวิตในระยะเวลาต่อมา เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวหรือว่านกแสก ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของยมทูตส่งวิญญาณ พร้อมกับด้วยคตินี้นี่เองที่มีความใกล้เคียงกับความเชื่อของชาวโรมัน ตลอดกระทั่งชาวโรมาเนีย ที่มีความเชื่อภายในลักษณะที่คล้ายคลึงกับความเชื่อของคนไทย
 
ส่วนความเลื่อมใสของชาวไอริช มีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวถ้าหากได้บินเข้าไปในบ้านใครแล้ว  พวกเขาจะต้องห่ามันให้ตายทันที ถ้าปล่อยไปจะนำพาความโชคดีให้บินไปพร้อมกับนกเค้าแมวตัวนั้นด้วย มีผลเป็นเหตุให้ชาวไอริช ไม่เคยปล่อยนกเค้าแมวให้บินรอดออกจากบ้านไปสักตัว