Shrine of the Babพื้นที่ที่มีความสวยงามภายในประเทศ อิสราเอล

Shrine of the Bab เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในทางด้านศาสนา ที่ตั้งอยู่ในไฮฟา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่โตที่สุดในตอนเหนือของประเทศอิสราเอล ที่มีรูปร่างเป็นสวนขนาดใหญ่มีการตกแต่งด้วยลวดหลายที่มีสีสัน จะต้องอยู่เสมือนจุดศูนย์กลาง ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในเมืองไฮฟา

 
ซึ่ง Shrine of the Bab เป็นศาลเจ้า พร้อมกับเป็นสถานที่สำคัญทางด้านศาสนาบาไฮ ที่เป็นศาสนาเกิดใหม่อาจุประมาณร้อยปี ที่มีความเชื่อว่า พระเจ้าเพียงองค์เดียง และทุกท่านในโลกล้วนแล้วเป็นชาติเดียว และที่แห่งนี้ยังจะเป็นที่บรรจุศพด้วย ลักษณะของสวน ถ้ามองดี ๆ จะเห็นการตกแต่งที่มีความสวยงาม  ที่จะตั้งอยู่บนเนินเขา ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวและดอกไม้ที่มีมากหลายสี ซึ่งจะมีการเปรียบได้ว่าสวนแห่งนี้จะมีดอกไม้เพียงแค่สีเดียว แต่ถ้าว่ายังคงจืดชืด แต่ในการที่มีดอกไม้หลากสีแบบนี้ อาจจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้น เหมือนกับคำสอนที่มีการเน้นหนักความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเอง  พร้อมกับมีความเชื่อว่าเป็นหลักคำสอนในคำสั่งสอนทางพระศาสนาที่ให้ความความดี  ดังนั้นสถานที่แห่งนี้ จึงกลายเป็นสถานที่สำคัญของเมืองนี้เป็นอย่างมากมาย เป็นเหตุให้มีแต่ผู้คนพูดถึงกันอยู่สม่ำเสมอ
 
Shrine of the Bab
เพราะฉะนั้น Shrine of the Bab จึงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากมาย ไม่ว่าผู้เดินทางที่ได้เดินทางมาที่แห่งนี้ Shrine of the Bab ก็ต้องติดใจกับพื้นที่แห่งนี้กันอย่างแน่นอน รวมไปถึงประชากรของประเทศอิสราแอลกันนั่นเอง