สงกรานต์ลิงจังหวัดลพบุรี กับการจัดทายาทลิงร่วมกิจกรรม

จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมาย ยิ่งเป็นช่วงวันสงกรานต์ผู้เดินทางได้เดินทางมากับครอบครัว เพื่อจะความเพลิดเพลินและสนุกสนานในช่วงวันสงกรานต์ ซึ่งภายในปีนี้ได้มีการจัด สงกรานต์ลิงลพบุรี เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2559 ทางจังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงานวันสงกรานต์โดยการประหยัดน้ำ พร้อมกับจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ลิงลพบุรี

 
สงกรานต์ลิงลพบุรี
โดยการนำลิงครอบครัวของเจ้า ไมค์ ซูซู และลิงอุรังอุตัง ซึ่งเป็นลิงที่มีชื่อโด่งดังเป็นอย่างมาก สงกรานต์ลิงลพบุรี เช่น เจ้านาตาลี น้องแบม เจ้ากะลา เจ้าตัวน้อย เจ้านาตาลี เจ้าบูบู้ มีการแต่งชุดไทยพร้อมทั้งสวมเสื้อลายดอก ให้ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงวันสงกรานต์ มีการนำทายาทของเจ้าไมค์ ซูซู มาทำการสรงน้ำพระ และมีการรดน้ำผู้สูงอายุ จึงตกเป็นงานที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีการเกาะติดโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็ยิ่งอยากจะเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันสงกรานต์กันมากเพิ่มขึ้น ซึ่งวันสงกรานต์ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่คนไทยมีการสนับสนุนกันเป็นเวลานาน  เพราะว่าคนไทยได้มีกิจกรรมวันสงกรานต์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้ว จึงทำให้เริ่มมีวันสงกรานต์มาโดยตลอด ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบกับการเดินทางไปท่องเที่ยวภายในช่วงวันหยุด ก็ย่อมสร้างความสุข พร้อมกับสนุกสนานในช่วงวันสงกรานต์นี้อย่างแน่นอน
 
เพราะฉะนั้น สงกรานต์ลิงลพบุรี จึงตกเป็นสงกรานต์ที่มีประชาชนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก  ทำให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวต่างก็รู้สึกมีความสุข เมื่อหยุดภายในช่วงวันสงกรานต์กันนั่นเอง และนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่พักผ่อนคลายในช่วงวันหยุด