ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง ข้างในสุพรรณบุรีที่น่าเอาเป็นตัวอย่าง

ป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียงเข้ากับการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 5 ไร่ ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านวังหน่อไม้ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ป้า ลออ บุญธรรม ที่มีอายุ 68 ปี ซึ่งป้าเขามีการวางแผนทำสวนกันเอง ทั้งคิดและทำเอง ต้องการจะมีการปลูกพืชผักแบบใดก็ได้ ทำให้ป้าเขาได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และต้องการจะนำไปเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เป็นการเก็บเกี่ยวทำการผลผลิตภายในอนาคตวันข้างหน้า

 
เกษตรวิถีพอเพียง
เมื่อได้มีการไปสำรวจสวนของ ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง แห่งนี้ ในเนื้อที่ 5 ไร่ของป้าลออ ซึ่งปลูกผลไม้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นลำไย ซึ่งเหมือนเป็นรายได้หลัก ๆ ของครอบครัวกันเลย ที่จะสามารถสร้างยอดขายได้ปีละเกือบ ๆ 1 แสนบาท ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง ภายในแต่ละปี ทำให้ช่วงนี้ก็กำลังมีการอให้ลำไยออกเต็มที่ เพื่อที่จะนำมาจำหน่าย ภายในช่วงกลางเดือน กรกฎาคม 2559 นี้นั่นเอง แล้วถัดจากสวนลำไย เราก็มีการสังเกตเห็นกล้วยน้ำว้า มีการปลูกแทรกตามแนวร่องสวนของลำไย เป็นเหตุให้ป้าเจ้าของสวนกลับกลายได้ผลผลิตจากยอดขายผลไม้แต่ละชนิด เมื่อป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียง พร้อมทั้งมีการนำวิถีแบบพอเพียงทางด้านการเกษตรกร ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้น  การเรียนรู้แบบวิถีชีวิตแบบพอเพียง ย่อมทำให้ผู้คนส่วนใหญ่สนใจและอยากจะติดตามกันมากยิ่งขึ้น ด้วยการเกษตรแบบพอเพียงพอ
 
ดังนั้นป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียง จึงได้มีการพัฒนาสวนของตัวเองเป็นอย่างมากมาย ทำเอาได้ผลผลิตที่ดีมาตลอดทั้งปี รวมถึงปีนี้ อีกด้วย ที่เป็นเหตุให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  อย่างเห็นได้ชัดเจน ด้วยวิถีแห่งพอเพียงที่ใครต่อใคร ก็ต้องการจะนำกรรมวิธีนี้ไปปฏิบัติกันอย่างแน่นอน