ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร พร้อมกับความเชื่อถือที่ท่านเองควรทราบ

คุณเองเคยดูหรือไม่ว่า เวลาในการใส่บาตรนั้น ทำไมถึงต้องใส่รองเท้า เนื่องจากเป็น ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร แบบโบร่ำโบราณที่เป็นข้อห้ามพร้อมทั้งเป็นข้อฝ่าฝืนในการใส่แล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ซึ่งทางพระสงฆ์เองก็มีการเดินออกบิณฑบาตแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าเช่นกัน ทำให้บางคนคงเกิดความคิดว่าด้วยเหตุใดเพราะอะไร ซึ่งในสมัยพุทธกาลนักบวชแต่ละคนได้มีการรับอาหารของทางชาวบ้าน แต่มิได้มีการปรุงอาหารเอง เพราะจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพระธรรม คำสั่งสอนให้กับประชาชน  พร้อมกับทางพระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงสอนให้กับสาวกแต่ละคนมีการดำรงชีวิตกับการใส่บาตรในทุกวัน

 
ใส่บาตร
ถือได้ว่า ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละคนเกิดความเชื่อ ในการใส่บาตรแล้วสวมรองเท้าจะเป็นการอยู่สูงกว่าพระภิกษุนั่นเอง ถือได้ว่าบาป แต่ก็มีข้อละเว้นเช่นกัน ในกรณีที่มีการบิณฑบาตภายในพื้นที่ที่กันดาน ที่มีทางเดินแต่เป็นกรวดพื้นไม่เรียบ ทำให้ในการบิณฑบาตรก็ต้องเจ็บเท้าเช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้นบางคนก็เกิดความเชื่อเรื่องการสวมรองเท้า แต่ด้วยยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงกันออกไป ทำให้มีผู้คนใส่รองเท้าเหมือนกัน  แต่ไม่ว่าอย่างใดก็ตาม ชาวพุทธเวลาภายในการจะบิณฑบาต ก็ควรนำอาหารหรือยารักษามากมาย นำมาถวาย
 
ดังนั้นความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตรนั้น ก็ต้องขึ้นกับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นคนโบราณย่อมที่จะมีการถอดรองเท้าใส่บาตรอย่างแน่นอน เพราะนั่นคือความเชื่อของผู้คนเหล่านี้กันนั่นเอง ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร และนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่อาจปฏิบัติได้