ดูดวง อดีต ปัจจุบัน อนาคต ผ่านทางเว็บไซต์ดูดวงออนไลน์

การดูดวงเป็นอรื่องของความเชื่อ และจิตวิทยาเพื่อความสบายใจของผู้ดู โดยส่วนใหญ่ขั้นตอนการดูดวงจะเริ่มจากการจ่ายค่าครู หรือบูชาครูของหมอดูแต่ละคนก่อน จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการดูดวงซึ่งแล้ว แต่ว่าเราจะเลือกดูดวงแบบไหน ซึ่งการดูดวงตามสำนักหมอดูต่างๆ นอกจากเราจะต้องเสียค่าครูตามที่กำหนดแล้ว ยังต้องเสียเวลาในการที่จะเดินทางไปสำนักหมอดู เพื่อเข้ารับการดูดวงจากหมอดูอีกด้วย

ปัจจุบันด้วยชีวิตที่รีบเร่งมากขึ้น ทำให้หลายคนไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปดูดวงตามสำนักหมอดูต่างๆ การดูดวงผ่านสื่อต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกลบาย และเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก โดยยุคเริ่มแรกของการดูดวงแบบไม่ต้องไปพบหมอดูจะเป็นการดูดวงผ่านทาง โทรศัพท์ ซึ่งเราจะได้พูดคุยกับหมอดูผ่านโทรศัพท์ ซึ่งการดูดวงแบบนี้มีทั้งแบบที่เสียค่าครู และไม่เสียค่าครูแต่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ในอัตราที่มากกว่าปกติ คือ ระหว่าง 10-15 บาท ต่อมาจึงเป็นการดูดวงผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม เพราะ มีหลายเว็บให้เลือก และสามารถดูได้ทุกเมื่ออีกด้วย