ผังเมืองและฮวงจุ้ยที่จะต้องมีความสัมพันธ์กัน

ผังเมืองกับฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างมากมาย หากคุณเองมีการเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองต่าง ๆ ก็ต้องเคยตั้งข้อสังเกต สำหรับเส้นทางยานพาหนะ ภายในการวางแผนพื้นที่ทางสวนสาธารณะ พร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกกันอย่างมากมาย เชื่อไหมว่าในการเกิดอาชญากรรม ข่มขืน การวิ่ง ภายในสภาวะเศรษฐกิจและมีปัญหาทางด้านสังคมที่เกิดจากในการวางผังเมืองที่ไม่ตรงกับฮวงจุ้ย  ทำให้เกิดผลเสียตามมาได้เช่นเดียวกัน เมื่อทุกคนแต่ละคนล้วนแล้วมีการไล่ตามเกี่ยวฮวงจุ้ย

 
ผังเมืองกับฮวงจุ้ย
ถือได้ว่าผังเมืองกับฮวงจุ้ยย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก กับเรื่องสภาวะทางด้านเศรษฐกิจเมืองใดที่มีการขาดพื้นที่ว่างเปล่า แต่ถ้าว่าก็มีพื้นที่ใช้สอยแล้วมีการแสดงว่าเมืองนั้นมีพลัง ซึ่งท่านอย่างลืมว่าธุรกิจขนาดย่อมก็คือรากฐานทางด้านธุรกิจ เมื่อคนรากหญ้ามีการขาดรายรับ ก็ต้องมีการมีผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ โดยขาดการเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืน พร้อมทั้งยิ่งไปกว่านี้การที่มีพื้นที่ว่าง ๆ ยังมีประโยชน์ในการใช้สอยเป็นเรื่องอื่น ๆ เช่นที่จอดของรถยานพาหนะ ผังเมืองกับฮวงจุ้ย พื้นที่มีการแสดงสินค้าพร้อมทั้งทางด้านกิจกรรทการค้าต่าง ๆ ดังนั้นในการวางแผนผังเมืองใดภายในตามหลักฮวงจุ้ยที่ควรจะมีพื้นที่ว่าง ซึ่งอุบัติเหตุ ที่มีปัญหามีขึ้นทางด้านฮวงจุ้ยที่มีความเชื่อในการเกิดพลังหยาง หรือว่าเรียกว่าพลังงานเคลื่อนที่ได้มากเกินไป
 
เพราะเช่นนั้น ผังเมืองกับฮวงจุ้ย ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเช่นเดียวกัน จึงทำให้ใครๆ ต่างก็ให้ความสำคัญภายในการดูฮวงจุ้ยกันอย่างมากมายกันเลย และนี่ก็ถือได้ว่าตอนนี้เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เป็นรากฐานทางด้านการเมือง พร้อมทั้งปัญหาทางด้านสังคมก็ได้เกิดขึ้นน้อย  ภายในพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนผังเมืองที่มีการเสริมสร้างกับความผ่อนคลาย