ขนบประเพณีกินเจ ประเพณีที่ทุกท่านต้องสนใจทุก ๆ ปี

ประเพณีกินเจ เป็นประเพณีที่ใครๆ ก็ต้องรู้จักกันดีอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในการแสดงเหลก็แหลมทิ่มแทงเข้าไปในอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีความเชื่อของชาวจีนแบบโบราณ ไม่ใช่เรื่องงมงา พิธีนี้มีที่มาที่ไป ที่เกิดขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละบุคคลกันด้วย ทำให้ตกเป็นพิธีที่น่าสนใจกันเลย  กับการกินเจในทุก ๆ ปีก็ว่าได้ จนตกเป็นสิ่งที่น่าสนใจของใครหลากหลายคนกันเลย

 
ถือได้ว่าประเพณีกินเจ ต้องเกิดจากความเชื่อพร้อมทั้งความศรัทธา ซึ่งเป็นประเพณีที่จะต้องมีการอาศัยพิธีกรรมในการอัญเชิญเทพเจ้ามาทำการประทับให้ทราบว่า มนุษย์มีการทำบุญใหญ่ภายในครั้งนี้ พร้อมกับมีการประทับทุกเวลา ผู้ที่กินเจจะต้องมีการแสดงความศรัทธาจากมวลชนว่าเหล่าเทวดาทั้งหลาย น่าเคารพ เพราะเช่นนั้นคนจีนโบราณที่ได้มีความศรัทธาเป็นพิธีกินเจ บางคนจึงได้มีการแสดงทางด้านพิธีกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแสดงออกมาผ่านทางความเชื่อของแต่ละคนอีกด้วย จนกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกันอย่างมาก ก่อนเจ้าที่จะทำการประทับทรง ผู้ที่อาสาเป็นร่างทรง ประเพณีกินเจ บางท่านสวมเครื่องแบบประจำที่แสดงเป็นลักษณะเฉพาะของการพิธีกันเลย
 
ประเพณีกินเจ
เพราะเช่นนั้น ประเพณีกินเจ จึงกลายเป็นประเพณีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับกลุ่มคนทั่วไป จนกลับเป็นสิ่งที่น่าสนใจกันเลยก็ว่าได้ ทำให้กลายเป็นประเพณีที่ใครต่อใคร ก็ต้องมีการนับถือและทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง  จนกลับเป็นสิ่งที่น่าจับตามองภายในช่วงนี้กันเลยก็ว่าได้