เนินพญางู Serpent Mound เนินที่ตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เนินพญางู Serpent Mound ถือว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ที่มีลักษณะรูปร่างราวกับงูกำลังที่จำทำการขดตัวอยู่ในแนวยาว จะเห็นได้ว่ามีลวดลายได้ชัดเจนกันเลยเชียว ที่มีการตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับทางฝังศพของชาติพันธุ์โบราณ Adena ที่อยู่ในช่วงคริสต์ศักราช มีจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้กับพิธีกรรมที่มีความหมายบางอย่าง เพราะว่าพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่อยู่มาเป็นพัน ๆ ปีกันเลย เนินพญางู Serpent Mound ซึ่งได้มีการถูกขุดเจอในตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19

 
โดยนักโบราณคดีของทางมหาลัยฮาวิร์ด ได้มีการคาดคะเนว่าผู้ที่ได้สร้างปฏิมากรรมเนินพญางู Serpent Moundนี้ เป็นชาติโบราณ Addena ที่มีวัฒนธรรมในความเจริญรุ่งเรื่องมาเป็น 800 ปี กันแล้ว พร้อมกับเนินดินนี้ มีการถูกสร้างขึ้นในช่วง 300 ปี ซึ่งคาดได้ว่าเนินดินที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นป้อมปราการ ชาว dena ที่ได้มีความโดดเด่นในการร้างเนินดินนี้ขึ้นมา นอกจากนี้แล้วยังมีสมมติฐานในรูปร่างที่มีความคล้ายเหมือนกับงู บางท่านคิดว่ามีโครงสร้าง เพื่อเป็นการบูชาพระอาทิตย์ แต่บางท่านก็คิดว่ามีรูปร่างเหมือนกับงู ที่เป็นรูปร่างแบบพื้นฐานทางด้านศิลปะในอดีตสมัยกันเลย บางท่านก็อาจจะคิดว่า  ร้างเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้างูที่ได้เป็นเจ้าของโลกใต้ดิน เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนอยากจะเดินทางไปดูกับสถานที่แห่งนี้กันเลย
 
เนินพญางู Serpent Mound เนินที่ตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ดังนั้น เนินพญางู Serpent Mound จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งกันเลย เมื่อนักเดินทางแต่ละคนทราบข่าวก็ต้องการจะเดินทางมารับชมว่า เนินงูนั้น มีลักษณะเป็นอย่างใดบ้าง จนเป็นเหตุให้เป็นสถานที่เที่ยวสุดฮิตก็ว่าได้  และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นไม่น่าจะพลาดกับแหล่งท่องเที่ยวแปลก ๆ