แหล่งท่องเที่ยวหุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด กับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าหลงใหล

หุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด เป็นหุบเขาที่เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมทั้งเป็นหุบเขาที่แห้งแล้ง ถือว่าเป็นหุบเขาที่มีภูมิประเทศแบบแปลกตาที่ในโลก แม้ว่าจะมีการตั้งอยู่ในทวีปที่ได้มีน้ำแข็งปกคลุมหุบเขาในแห่งนี้ กลับไม่มีน้ำแข็งปกคลุมมานานหลากหลายพันปีกันเลย  เพราะลมมีการพัดลงมาในลักษณะตามความชันของภูเขาที่มีความเร็ว 320 กม. ต่อชั่วโมง เป็นเหตุให้มีน้ำแข็งมีความชื้น พร้อมกับถูกพัดระเหยไปจนหมด

 
หุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด
ถือได้ว่าหุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด  กลับตกเป็นหุบเขาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหุบเขาแห่งนี้จะมีการตั้งของลำธารน้ำแข็งไทเลอร์ทีมีชื่อแตกต่างกันจากธารน้ำแข็งอื่น ๆ เนื่องจากมันไหลออกมาเป็นสีแดง เพราะว่า บริเวณนั้น เต็มไปด้วยออกไซต์ของเหล็กสนิม เป็นเหตุให้บางคนเรียกว่า ธารน้ำแข็งนี้ว่า น้ำตกเลือด ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวทีน่าสนใจและแปลกตาแห่งหนึ่งของโลกกันเลย นอกจากนี้ยังเป็นหุบเขาแม็คเมอร์โด ที่ยังมีสถานที่ทีน่าสนใจกันอีกมากมาย ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของผู้คนทั่วไปกันเลย เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้  เมื่อนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้มีการเดินทางมาท่องเที่ยว ก็ย่อมทำให้กลับเป็นแหล่งที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
 
เพราะเช่นนั้น หุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด จึงเป็นหุบเขาที่ผู้เดินทางให้การตอบรับเป็นอย่างดี จนไม่พลาดกับการเกาะติดกันเลยก็ว่าได้ทำให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็ง หุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด จนเป็นเหตุให้นักเดินทางแต่ละคนมีความตรึงใจกับแหล่งท่องเที่ยวในที่แห่งนี้ จนใคร ๆ ต่างก็เดินทางมาอย่างมากมาย