มองโกเลีย ที่รวบรวมทความทรงจำภายในเส้นทางสายไหมของทุ่งหญ้า

สำหรับเส้นทางสายใหม่ไม่ได้เป็นแค่เส้นทางทางด้านการค้าเพียงแค่นั้น ก็ยังเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างประเทศจีนกับนานาประเทศ ด้วยการเปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนทางด้านขนมธรรมเนียมของมวลมนุษย์ ที่มีกลุ่มคนต่างชาติ พร้อมกับต่างเชื้อชาติต่างศาสนา และต่างวัฒนธรรมได้ มาทำการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจนมีการร่วมแรงร่วมใจปรองดอง ซึ่งการไว้ใจเชื่อใจระหว่างกัน และการสร้างประโยชน์ร่วมกันบนเส้นทางสายไหม ทำให้กลับเป็นประเทศต่าง ๆ อยู่รวมกันได้อย่างสันติกันเลย  พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานความเจตนารมณ์ของเส้นทางสายไหม

 
มองโกเลีย
นับได้ว่าชาว มองโกเลีย คือชนเผ่าเร่ร่อนที่มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้า แห่งมองโกเลียที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสืบสานอารยธรรมตะวันออก และตะวันตก ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งทุ่งหญ้า ที่เป็นมรกดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากที่สุด และมีความยิ่งใหญ่ต่อการเปิดเส้นทางพร้อมทั้งทางด้านพัฒนาเส้นทางสายไหมอยู่บนทุ่งหญ้า เจตนารมณ์ใหม่ของเมืองจีน ที่อยู่บนเส้นทางสายไหม คือ เมืองจีนจะมีการมุ่งพัฒนาประเทศของตัวเอง ให้มาพร้อมทั้งประเทศอื่น ๆ และมีความเชื่อว่า การสร้าง แถบเศรษฐกิจทางสายไหม นั้นก็จะนำมาซึ่งความผาสุกต่อผู้คนในประเทศต่าง ๆ ได้ และตลอดจนเส้นทาง สำหรับคำว่ามองโกล จะมีความหมายว่า เปลวเพลิงที่ไม่เคยหลับใหล สำหรับในภาษาของมองโกลแบบดั้งเดิมจะหมายถึง เรียบง่าย มองโกเลีย และบางครั้งก็มีผู้คนให้ความหมายว่า ชนชาติแห่งสรวงสวรรค์
 
เพราะฉะนั้น มองโกเลีย ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนให้ความสนใจไปกับการติดตามกันเลย ทำให้ตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังเป็นอย่างมาก  จนไม่มีใครพลาดกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้กันนั่นเอง