ความเชื่อถือสยองของคนรุ่นก่อนแต่คนรุ่นใหม่ยังไม่รู้

สำหรับ ความเชื่อ ที่ปู่ ย่า ตา ยาย และคนในอดีตได้มีการบันทึกไว้ แต่คนสมัยนี้ชอบทำเพราะความหลงลืม พร้อมทั้งทำให้พวกเขาได้เจอดีไปแล้วก็ก็มี ถ้าหากคนโบราณมีความเชื่อกันมาอย่างช้านาน ความเชื่อ แต่คนในสมัยนี้คงจะไม่ทราบข้อมูลมาก่อนก็เป็นได้ ทำให้ต้องไม่พลาดกับความเชื่อของคนสมัยก่อนกันนั่นเอง

 
ความเชื่อล้วนก็ต้องขึ้นอยู่กับคนทั่วไปว่าจะเชื่อหรือไม่ หากท่านเองได้มีการติดตากับความเชื่อมากมาย ก็ย่อมไม่พลาดกันเลย ถ้าอย่างนั้นมาติดตามกันเลยว่าคนรุ่นก่อนมีความเชื่อเรื่อใด
1.ห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมผู้ป่วย เพราะว่าสีดำเป็นสีทีคนโบราณถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ การใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้น เป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วเพิ่มขึ้น
2.จิ้งจกร้องทัก ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด โดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือว่าตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือว่าซ้าย ให้เดินทางได้ จะเป็นเหตุให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายมากเพิ่มขึ้น
3.นกแสกเกาะหลังคาบ้าน ก็จะเกิดลางร้าย เพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความเคราะห์ร้าย  เพราะว่าธรรมชาตินกแสกมักไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยกับคน
 
ความเชื่อ
เพราะเช่นนั้น ความเชื่อ เหล่านี้ ถือได้ความเชื่อกันมานานแล้ว ไม่ว่าคนสมัยก่อนหรือคนในปัจจุบันนี้ ถ้าได้รู้ว่ามีความเชื่อในเรื่องใดบ้าง ก็ย่อมจะไม่พลาดกันเลย  และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่แต่ละคนต้องทำการเกาะติดกันอย่างมากกันเลย