ผู้คนที่ปฏิเสธวงการดูดวง กับความเชื่อที่ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ถึงแม้ว่าการดูดวงจะเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนส่วนใหญ่ แต่ก็ยังคงมีผู้คนอีกบางกลุ่ม ที่ปฏิเสธจะไว้ใจและหลงเชื่อไปกับการดูดวงในแต่ละครั้ง เมื่อพวกเขาเหล่านี้กลับยืนยันในทัศนคติของตนเอง ว่าการดูดวงถึงแม้จะเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ แต่สำหรับพวกเขาการดูดวงไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นแต่อย่างใด ซึ่งในทัศนคติที่แตกต่างเหล่านี้ อาจจะทำให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผู้คน ที่ชื่นชอบและให้ความเชื่อถือเกี่ยวกับการดูดวงเป็นสำคัญ จนบางครั้งทัศนคติที่ขัดแย้งก็อาจจะนำพาไปสู่การถกเถียงกันเล็กน้อย เกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาในการดูดวงนั่นเอง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า ความเป็นจริง การดูดวง จะสามารถกำหนดหรือทำนายดวงชะตาของมนุษย์เราได้อย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่
หากแต่บางครั้ง ความเชื่อก็อาจจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ ตามหาและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ว่าจะสามารถเป็นไปและเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ และบทพิสูจน์เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่าง หรือคำตอบที่ดีให้กับบุคคลอื่น ๆ จนทำให้เกิดความเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่ตนเองพบเห็น หากการดูดวงสามารถทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้ค้นหาคำตอบที่ต้องการได้อย่างแน่แท้ การดูดวงก็จะยังคงทำให้เกิดความเชื่อและความศรัทธาได้ไม่ยาก ส่วนกลุ่มผู้คนที่ปฏิเสธวงการดูดวง และไม่เชื่อที่ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ หรือให้ความเชื่อที่ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ก็คงยังไม่สามารถเข้าถึงหรือเปิดใจเกี่ยวกับการดูดวงอย่างแน่นอน