สาระน่ารู้การสร้างบ้านประหยัดพลังงาน

สาระน่ารู้การสร้างบ้าน เพื่อให้ประหยัดพลังงาน ควรจะคำนึงถึงการใช้พื้นที่ภายในบ้าน และพิจารณาทิศทางของลมและแสงแดดด้วย บ้านที่มีการประหยัดพลังงานควรมีพื้นที่ใช้สอยแต่ละห้องเท่าๆกัน สำหรับพื้นที่และสภาพอาการของประเทศ การมีพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีสัดส่วนพอเหมาะจะช่วยให้ประหยัด พลังงานได้มากขึ้น โดยที่ด้านแคบของอาหารจะหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก ตัวบ้านที่ปลูกนั้นจะต้องมีลักษณะที่โปร่ง หลังคาหรือผนังจะต้องมีอุณหภูมิเวลากลางวันและเวลากลางคืนที่ไม่เปลี่ยนแปลง มากเกินไป สาระน่ารู้ในการสร้างบ้านนี้ยังมีในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ของตัวบ้านมากมาย
ส่วน สาระน่ารู้ในเรื่อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกมาทำบ้านนั้นจะต้องเลือกวัสดุที่มี การถ่ายเทได้ตลอดเวลา และไม่ควรใช้สีทีร้อนเกินไปจนทำให้บ้านดูร้อนไปหมด ทางทีดีควรใช้สีอ่อนสบายตา แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้บ้านดูร้อนได้ ส่วนภายนอกนั้น หลังคาและเพดานควรที่จะมีฉนวนกันความร้อนและระบายอากาศใต้หลังคา หน้าต่าง ส่วนกระจกบ้านนั้น ควรจะเลือกที่มีคุณสมบัติในการตัดแสง หรือไม่มีการดูดแสงความร้อนเข้ามาในตัวบ้านได้ แต่ในการจัดบ้านหรือตกแต่งบ้านนั้น ควรที่จะมีการคำนึงถึงการป้องกันความร้อนที่เข้ามาผ่านทางหน้าต่าง
– ควรที่จะสร้างบ้านให้มีแสดงเล็กน้อยผ่านทางหน้าต่างที่จำเป็นเท่านั้น
– การสร้างบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกควรที่จะใช้แผนบังแดดนอกอาคารไว้จะสามารถกันความร้อนได้ดีกว่ากระจกตัดแสงมากกว่า
– แผนบังแดดแบบทางนอนจะใช้ได้ดีกับอาหารที่อยู่ด้านทิศใต้
สาระ น่ารู้ที่ได้นำมาบอกเพื่อนๆให้ทราบว่าการสร้างบ้านให้ประหยัดพลังงานนั้นควร ทำให้ลักษณะไหนบ้าง เพื่อไม่ให้ภายในบ้านของเรานั้นดูร้อนตลอดเวลา