ความรักอันบริสุทธิ์หรือรักแท้ที่ทุกคนได้รับตั้งแต่แรกเริ่ม

ความรักอันบริสุทธิ์ที่ได้จากผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ ย่อมเป็นความรักที่สดใสและน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากความรักในบางครั้ง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถอธิบายอะไรได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ความรักจากพ่อและแม่อย่างครบถ้วน โปรดเก็บความรักที่แท้จริงและมีความบริสุทธิ์นี้ไว้ เพราะไม่มีรักใดจะมีความบริสุทธิ์เท่ากับรักนี้ และอีกหนึ่งประการคือ ความรักของพ่อและแม่จะเป็นรักแรกและรักเดียวที่ยังคงมีให้คุณ และยังคงอยู่ถาวรให้กับคุณอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เหมือนกับความรักที่คุณได้รับจากคนอื่น ๆ ซึ่งจะมีวันหมดสิ้นไปเมื่อไหร่นั้น คุณหรือใคร ๆ ก็ไม่สามารถเฉลยหรือกำหนดได้เช่นเดียวกัน

 
และสำหรับความรักของพ่อและแม่นั้น ถึงแม้ว่าแรกเกิดของเราและครั้งแรกที่เราจะได้ลืมตาดูโลก เราทุกคนย่อมได้ความรัก ความห่วงใย และความใส่ใจจากมารดาเป็นหลัก แต่สำหรับบิดาแล้วก็ยังคงเป็นผู้ที่ดูแลมารดาและส่งผลต่อเราทุกคนที่กำลังอยู่ในครรภ์ของมารดาได้เป็นอย่างดี  เปรียบเสมือนบิดาคอยโอบอุ้มและดูแลเรา พร้อมทั้งให้ความรักแก่เราทุกคนเช่นกัน  และหลังจากที่เราได้ลืมตาดูโลกกว้างใหญ่ครั้งแรก คนที่เราจะได้ลืมตาและตื่นขึ้นมาพบเห็น คือ บิดา และมารดาของเรา พร้อมทั้งคนในครอบครัวที่ต่างร่วมเดินทาง เพื่อที่จะมาแสดงความยินดีหลังจากที่เราทุกคนได้เกิด ความรัก ความห่วงใย ของทุกคนในครอบครัวได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีสมาชิกของคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง และถ้าหากขึ้นชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ย่อมบ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันอีกด้วย

http://women.thaiza.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/