สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร ดูเมืองโบราณ ชมหาดสวยๆ

ชุมพร จังหวัดที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง ที่นอกจากจะมีความงดงามตามธรรมชาติให้เราได้ชมกันแล้ว สถานที่เที่ยวชุมพรยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียว ถ้าไม่นับว่าชุมพรเป็นเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเล สถานที่ท่องเที่ยวชุมพรก็มีสิ่งสวยงาม และเรื่องราวประวิติศาสตร์ที่น่าสนใจในฐานะของจังหวัดลูกหลวงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หากคนไหนที่สนใจที่จะศึกษาประวิติศาสตร์ของเมืองชุมพร สถานที่ท่องเที่ยวชุมพรก็มีแหลงให้ศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวเหล่านี้อย่างมากมาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เรื่องราวของวัฒนธรรมชาวใต้ ที่เราจะได้เห็นกันที่สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร ตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองชุมพร พร้อมด้วยวิถีชีวิตของชาวใต้มาให้เราได้เรียนรู้ หรือ หากใครชอบเดินเล่นรับลมเย็นๆ บนหาดทรายนุ่มๆ ก็ไม่ความพลาดทีจะมาทัศนาจรสถานที่ท่องเที่ยวชุมพร เพราะ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความงดงามของธรรมชาติ และทะเลที่สงบไว้รอต้อนรับเราอยู่เสมอ