เหตุเภทภัยของสังคมผู้หญิงวัยทำการทำงาน

ผู้หญิง

ภัยอันตรายที่สามารถมีขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกคนนั้น มักจะเป็นโรคภัยที่มีขึ้นในแบบของ Office Syndrome ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคยอดฮิตที่มีขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกท่าน ซึ่งกลุ่มกิริยาอาการที่เราได้พบเห็นกันบ่อย ๆ นั้น มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนมากที่ทำงานภายภายในออฟฟิศเสียส่วนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมและอิริยาบถที่ไม่มีความพอเหมาะ และในทุก ๆ วันเราจะต้องพบกับอุปสรรคนี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยประเภท Office Syndrome ไปในที่สุด ซึ่งผู้หญิงที่นั่งทำการทำงานตลอดเวลาในออฟฟิศ พร้อมกับไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนร่างกาย หรือว่าขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลร้ายในรูปแบบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคิวขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดหัว รู้สึกเวียนศรีษะขึ้นมากะทันหัน ปวดท้องเนื่องจากสภาวะเครียดตึง และที่สำคัญคือมีการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลา จนก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมานั่นเอง
 
แต่ถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกท่านในวัยทำงานจะต้องพบเจอบ่อย คือ อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลัง ไหล่ บ่า และแขน ยิ่งกว่านั้นยังคงมีข้อมือเช่นกัน และเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนมากมีการนั่งหรือทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานานต่อวันแล้ว ยังรวมถึงสภาพโต๊ะทำงานที่เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งถ้าหากโต๊ะทำงานไม่ได้หลักเกณฑ์ มีระดับความสูงจนเกินไป ต่ำจนเกินพอดี หรือมีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการหยิบจับสิ่งของ หากเป็นเช่นนี้นับได้ว่า โต๊ะและเก้าอี้ทำงานของท่านไม่ได้ระดับมาตรฐานหรือไม่มีความพอเหมาะอย่างแน่นอน เพราะเช่นนั้น ควรเปลี่ยนแปลงให้เป็นมาตรฐานถึงจะดีที่สุดค่ะ

ผู้หญิง