ฉากหลังรู้ลึก นักข่าวบันเทิง

ในเวลาที่ผ่านมา  มีนักข่าวต่างๆนาๆรูปแบบ ที่สมาคมนักข่าวเห็นว่าควรที่จะปราบและเร่งรัดยกระดับ  เพื่อที่จะสร้างสังคมนักข่าวบันเทิงไทยให้ดียิ่งขึ้น  ให้ดูเหมือนมีการจัดระเบียบสังคมนักข่าวบันเทิงให้ดูดีขึ้น ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เพียงเท่านั้น  แต่ทุกอย่างจะต้องมีลักษณะที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย  แต่ในส่วนของการเร่งรัดอาจจะต้องมีการจัดระบบและระเบียบในส่วนของการทำข่าวบันเทิงให้ออกมาเป็นผลงานที่สามารถลบล้างคำปรามาสอย่างมากมายให้ลดลง  พร้อมทั้งเร่งพัฒนาให้นักข่าวบันเทิงไทยมีศักยภาพมากขึ้น

 

 ซึ่งตามหลักความเป็นจริงนั้น  การวิวัฒน์นักข่าวบันเทิงไทยให้เดินตามทางหรือเส้นทางที่สมาคมได้มีการกำชับ  เพื่อให้เกิดพลัง ก็ใช่ว่านักข่าวบันเทิงทุกคนจะไม่มีประสิทธิภาพกันเสียหมด  จะมีแค่นักข่าวบางคนหรือแค่บางกลุ่มเท่านั้น ที่มีการเดินออกนอกลู่นอกทาง  และมักจะเดินทางไปในเส้นทางที่สมาคมไม่ได้คาดหวังว่าจะให้นักข่าวบันเทิงไทยต้องเดินในทางเส้นนั้น  ความเปรียบเทียบและข้อมูลที่สร้างความแตกต่าง ระหว่างผลงานของนักข่าวบันเทิงที่ทุ่มเทเพื่อให้ได้ข่าวสารที่เป็นข้อสรุปมาเปิดเผย  กับนักข่าวบันเทิงที่พยายามจะสร้างข่าวและข่าวสารที่ได้มานั้นมักจะเป็นข่าวสารที่ไม่น่าพอใจ  เพราะไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และเมื่อมีข้อเปรียบเทียบออกมาแบบนี้   ทำให้นักข่าวหลากหลายท่านต้องค้นเจอกับเหตุการณ์ที่ตนเองไม่ได้ก่อ  และได้ก่อหรือไม่อย่างไรก็ตาม ซึ่งสร้างความย่อยยับให้กับนักข่าวบันเทิงไทยทุกคนเป็นอย่างมาก

 

 

 และด้วยเหตุนี้สมาคมนักข่าวบันเทิง   จึงต้องมีการออกมาหมายประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าจะมีการจัดพัฒนาเพื่อให้เกิดนักข่าวบันเทิงที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางไว้นั่นเอง