คอร์ดบทเพลงกับผู้บรรเลง

ถ้าจะให้กล่าวถึงนักดนตรีจำนวนมาก ที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้น เราอาจจะรำลึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ถูกใจไปพร้อมกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายอัน ซึ่งเครื่องดนตรีจำนวนมาก ค่อนข้างเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความรื่นเริง และเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันเพราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเหมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะฉะนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจจะสร้างเสียงเพลงขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงเพลงอันไพเราะจับใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นตัวชี้นำที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เช่นกัน ถ้านักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีภายในครั้งนั้นก็แทบไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นเส้นทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะปฏิบัติหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้พร้อมทั้งทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างแม่นยำ หากไม่สามารถจดจำหรือเรียนรู้เพื่อเข้าใจคอร์ดเพลงภายในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจจะเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ ก็เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านพร้อมทั้งแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อให้เกิดเสียงดนตรีที่เพราะได้นั้น จำเป็นต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นส่วนประกอบโดยรวม ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะหรือน่าติดตามรับฟังแต่อย่างใด