การจัดเตรียมกิจกรรม ประเพณีนิยมลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สามารถสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมาก และสำหรับวันสำคัญหรือว่าขนบธรรมเนียมสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของเมืองไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น มักตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือว่าถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่เท่านั้น และถ้าหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะเกิดขึ้นราวพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงหน้าหนาวนั่นเอง ทำให้ประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่งดงามในช่วงฤดูน้ำหลากอีกด้วย
 
และสำหรับในปี 2557 นี้ ลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของขนบธรรมเนียมก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อที่จะเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมกับขอพรและกล่าวคำขออภัยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่คนเราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการเอาน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อที่จะดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกพื้นที่ก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง ทำให้เราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กับเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราสามารถมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์เฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา ทำให้เห็นภาพแม่น้ำที่ดูงดงาม และมีสันสันตระการตาจากแสงไฟในกระทงทุกใบที่ล่องลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง