สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ของประเทศไทยที่ได้ชื่อจนถึงสมัยนี้

ในปัจจุบันนี้ เชียงใหม่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่น่าสนใจระดับประเทศ และมีผู้คนส่วนมากชื่นชอบที่จะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่เป็นประจำ เพราะแหล่งท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ มีหลายสถานที่ด้วยกันที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้ไม่รู้ลืม อย่างน้อยๆความเป็นธรรมชาติอันงดงามของแต่ละท้องที่ ที่สามารถกลายเป็นจุดเด่นและก่อให้เกิดความงดงามจนได้รับการยอมรับ  อีกทั้งเชียงใหม่ยังคงมีศิลปจารีตที่แตกต่าง โดยเฉพาะทางด้านประเพณีของทางเชียงใหม่ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์มาจวบจนถึงปัจจุบัน  เมื่อนักท่องเที่ยวได้พบเห็นหรือได้ชมเชยก็มักจะเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางเชียงใหม่สามารถสร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับในส่วนนี้โดยเฉพาะทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนับล้านคน เข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี
 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ของประเทศไทยที่ได้ชื่อจนถึงสมัยนี้
และด้วยความที่เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ให้การไว้ใจ และทำการท่องเที่ยวเดินทางภายในเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก  อย่างน้อยเชียงใหม่ก็งดงามไปด้วยสถานที่หลากหลายแห่ง ที่มีความสำคัญทางด้านตำนาน โดยที่เชียงใหม่เปรียบเหมือนเป็นอาณาจักรล้านนาเมื่อ 700 กว่าปีก่อน แต่เชียงใหม่ก็ยังคงเป็นสถานภาพเมืองประเทศราชตามประวัติศาสตร์ จนกระทั่งในปัจจุบัน เชียงใหม่นับเป็นแกนกลางของจังหวัดทางด้านภาคเหนือ ก่อให้เกิดความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และในปัจจุบันนี้ล่าสุด ทำให้สถานที่เที่ยวเชียงใหม่แต่ละที่ กลับมีนักเดินทางให้ความสนใจ และยอมเดินทางไกลมายังเชียงใหม่ทุก ๆ ปี  เพื่อที่จะได้ชมเชยกับบรรยากาศดี ๆ สถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ ภายในประเทศไทยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยแอบไว้อย่างมากมายเลยทีเดียว

ที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่