เดินทางท่องเที่ยวภายในสถานที่ท่องเที่ยวของปา

ปายคืออำเภอที่ตั้งอยู่ภายในแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองที่มีความเก่ามานาน ภายในสมัยก่อนเป็นเมืองเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลาง ภายหลังนั้น อำเภอปายได้ร้างไปแล้ว เพราะเมืองปายได้มีการปรับปรุงและฟื้นฟูให้เป็นหมู่บ้านและได้มีการก้าวหน้ามาเป็น อำเภอปาย
 
ปาย
ซึ่งภายในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างปาย จำนวนมากจะมีชาวบ้านหลากหลายกลุ่มหลากหลายชนชาติที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอปายนั้น มีมากมายให้ผู้เดินทางได้เลือกกันมาพักพิง และส่วนใหญ่แล้วนำท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวปายจะนิยมไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง  เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่ยังอนุลักษณ์ภาษาแต่ละภาษาอยู่ ประชาชนที่มาอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ล้วนแล้วไม่ใช่คนไทยเลย แต่ทว่าพวกเขาได้มีการสร้างตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ แต่ว่าในสมัยก่อนๆเขาจะมีการเรียกอำเภอปายว่า บ้านดอน เนื่องจาก จะตั้งอยู่บนดอนจะมีแต่ต้นไม้โอบล้อม มีแม่น้ำที่ไหลผ่านอยู่ 2 สาย แม่น้ำปายพร้อมกับแม่น้ำเมือง สมัยปัจจุบันอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวปายที่มีความน่าสนใจไม่แพ้ที่เที่ยวที่อื่นเลย ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวที่ปายนี้ จะชื่นชอบกับธรรมชาติ พร้อมกับชนเผาต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยที่แห่งนี้
 
ซึ่งภายในส่วนของการสัญจรไปท่องเที่ยวที่ปายนั้น สำหรับผู้เดินทางบางคนอาจยังไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้จึงคงทำให้ดูงงพร้อมกับสับสน แต่มนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของปายกลับทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายอย่าง อย่างในส่วนของเรื่องชนเผาแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีขนบธรรมเนียมที่แตกต่าง และมีการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์จนกลับเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว