แหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชอย่างศาลหลักเมืองเมืองนครศรีธรรมราช

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องเดินทางไปเป็นชั้นต้น ๆ นั่นก็คือ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง แถบทิศเหนือของสนามหน้าเมือง โดยสถานที่ท่องเที่ยวอย่างศาลหลักเมืองนั้น มีเนื้อที่โดยประมาณสองไร่ควบคู่กัน โดยทั่วไปแล้วเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยตึกถึงห้าหลัง ช่วงกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง โดยมีการดีไซน์ให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัยโดยตรง ซึ่งก็คือ ทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังนั้น เป็นศาลบริวารสี่ทิศซึ่งกล่าวคือศาลจตุโลกเทพ คู่ไปด้วย พระเสื้อเมือง,ศาลพระทรงเมือง,ศาลพระพรหมเมือง, และสุดท้ายคือศาลพระบันดาลเมือง ซึ่งมีการก่อตั้งอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบภายในปีพุทธศักราช 2452 ของประเทศไทยเรา
 
สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
แต่สำหรับองค์เสาศาลหลักเมืองนั้น สร้างด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขาเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ในอาณาเขตตำบลกระหรอกิ่ง โดยมีความสูงประมาณ 2.94 เมตร สำหรับลวดลายที่แกะสลักตั้งแต่ฐานนั้น เป็นวงรอบเก้าชั้นมีถึงเก้าลายด้วยกัน และเกี่ยวกับส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามหรือสี่พักตร์ หรือที่เรียกว่าเทพารักษ์รักษาเมือง และในส่วนที่เหนือสุดจะเป็นลักษณะของเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ จะเป็นยอดชัยหลักเมือง สำหรับรูปแบบการแกะสลักทั้งหมด มักจะมาจากจินตนาการจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทำให้เคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรมในภาคใต้และของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ครั้งโบราณกาล และนี่ก็คือความสวยงามและจุดสำคัญ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชของไทยเรานั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช