ดูดวงวันนี้ เพื่อที่จะค้นพบความจริงกับเรื่องราวในสมัยนี้

แบบอย่างของการดูดวงวันนี้ที่มีมาตามหลักการโหราศาสตร์นั้น เราซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถรับทราบได้ว่า ดูดวงแบบไหนแล้วจะอาจทายผลได้ตรงเป๊ะมากที่สุด แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดของการดูดวงวันนี้เป็นเนื่องจากเราต้องการรับทราบถึงคำทำนาย ที่สามารถแสดงได้ถึงอนาคตและปัจจุบันของเราให้ได้มาก
 
ดูดวงวันนี้
ถึงแม้ชาวพุทธจะรับทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมมีผลให้เป็นบุญและบาปกรรมที่เราจะต้องเผชิญ กรรมในอดีตย่อมมีผลต่อปัจจุบันพร้อมกับอนาคตของเราทุกท่าน หากเราทำดีย่อมได้รับความดี หากเราประพฤติชั่วย่อมได้รับกรรมชั่ว เพราะเช่นนั้น ในการดูดวงวันนี้แต่ละหน หลักของการดูดวงวันนี้ย่อมแสดงตัวเราภายในเบื้องต้นได้อยู่แล้วว่า เพื่อคำทำนายที่มีขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างมาก อย่างน้อยในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้และมันกำลังส่งผลถึงปัจจุบันของเรา เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ได้ การดูดวงวันนี้หรือดูคำทำนาย จึงเป็นวิถีทางหรือข้อแนะนำ เพื่อให้เราสามารถทำในสิ่งที่ดีได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อคิดพร้อมกับข้อเตือนใจให้เราอาจจะเดินทางแห่งการใช้ชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม
 
และถึงแม้ว่าดูดวงวันนี้บางครั้งจะมีการกล่าวถึงการดูดวงว่าเป็นไปภายในรูปแบบ การดูอดีตเพื่อให้รู้ถึงปัจจุบัน การดูช่วงปัจจุบันเพื่อให้รับรู้ถึงอนาคตนั้น กลับเปลี่ยนแปลงไปทางด้านความคิดเห็นในส่วนนี้ เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันกลับไม่ให้ความสำคัญหรือสนใจอดีตเสียเท่าใดนัก แต่สำหรับคนในปัจจุบันที่ต้องการดูดวงกลับเอาใจใส่ในเรื่องของภายภาคหน้าเสียมากกว่า แต่หลักความเลื่อมใสของทางพระพุทธศาสนานั้น ย่อมให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าการดูชะตา