จุดโดดเด่นพร้อมกับพื้นที่การท่องเที่ยวในเกาะช้าง

จุดเด่น ๆ ภายในพื้นที่ของเกาะช้าง ก็ยังคงเป็นความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่างๆ นานาทางด้านความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบของชายทะเลและอ่าวต่าง ๆ ที่อยู่รอบเกาะ ที่นี่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ในลักษณะรูปแบบป่าเขาที่เป็นเหตุให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติหลากหลายแห่งอีกด้วย
 
เกาะช้าง
และด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกาะช้าง ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย  เพราะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะช้าง กลับมีสิ่งต่าง ๆ ที่งดงามในรูปแบบธรรมชาติแอบแฝงอยู่มากมาย พร้อมกับจุดหนึ่งที่ทำให้เกาะช้างมีชื่อเสียงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ ความอุดมสมบูรณ์และความงดงามภายในทุกอณูพื้นที่ ของสถานที่เที่ยวแห่งนี้ที่มาภายในรูปแบบของหมู่เกาะ เนื่องจากเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ 2 ของเมืองไทยเรา และรอบ ๆ ของเกาะช้างยังคงมีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากหลายเกาะด้วยกัน จำนวนมากแล้วเกาะเหล่านี้ก็ยังคงมีความโดดเด่น และเป็นสถานที่เที่ยวทั้งหมดสำหรับเกาะที่รายล้อมเกาะช้างนั้นตัวอย่างเช่น เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะกระดาด เกระหมาก เกาะขาม  เป็นต้น ซึ่งถ้าหากจะให้เอ่ยถึงเกาะที่รายล้อมเกาะช้างไปเสียทั้งหมด อาจจะต้องบอกเลยค่ะว่ามีมากกว่า 52 เกาะด้วยกันเลยทีเดียว
 
และเกาะมากมาย เหล่านี้ก็มีความงดงามพร้อมกับความสวยงามภายในรูปแบบธรรมชาติที่ไม่แตกต่างไปจากเกาะช้างเลย เป็นเหตุให้เกาะบางเกาะที่นักเดินทางสามารถเดินทางไปได้ง่าย ๆ ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไหลหลากกันเข้าไปเที่ยวชม พร้อมกับสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยได้เพิ่มเติม  

เกาะช้าง